Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Α' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών


 

Μαθήματα

Παρέχεται εκπαίδευση στα πλαίσια των μαθημάτων:

Προπτυχιακά μαθήματα

Βιοϊατρική Τεχνολογία

- Γενική Ιατρική

- Επεμβατική Καρδιολογία

- Προληπτική Καρδιολογία

- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

- Καρδιολογία

Μεταπτυχιακά μαθήματα

- Πληροφορική της Υγείας

- Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Μέθοδοι του Καρδιοαναπνευστικού Συστήματος

 

Οδηγός Σπουδών 2010-2011 σε ηλεκτρονική μορφή (PDF)