Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Α' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών


 


Strict Standards: Declaration of AttachmentsControllerAttachments::display() should be compatible with JController::display($cachable = false, $urlparams = false) in C:\laragon\www\biotech\components\com_attachments\controllers\attachments.php on line 139

Ερευνητικά προγράμματα

Τα μέλη της Μονάδας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας έχουν συμμετάσχει ή είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι για τα ερευνητικά προγράμματα:

 

"Ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση και επεξεργασία ψηφιακών ιατρικών δεδομένων". Ερευνητικό Πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. [70/4/9941, Αρ. Πρωτ. 2839/28.07.08]. 2009-2010

"Μελέτη της "ευάλωτης" αθηρωματικής πλάκας με χρήση του ενδοστεφανιαίου υπερηχογραφήματος".Ερευνητικό Πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. [70/4/9148, Αρ. Πρωτ. 21960/29.05.06]. 2007-2008

"Three dimensional within-class object retrieval with applications in ear recognition". Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). 2006-2007 

"Πειραματική και Αριθμητική Προσομοίωση Ροής σε Αγγεία υπό την Παρουσία Ενδοαγγειακών Ναρθήκων (stents)". Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ. 2004-2006