Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Α' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών


 


Strict Standards: Declaration of AttachmentsControllerAttachments::display() should be compatible with JController::display($cachable = false, $urlparams = false) in C:\laragon\www\biotech\components\com_attachments\controllers\attachments.php on line 139

Έρευνα

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

 

Βραβεία - Διακρίσεις

 

2010.  Vancouver Hypertension Award. 23rd Scientific Meeting of the International Society of Hypertension. "Combined effect of pulse wave velocity and augmentation index on mortality in an elderly population: The Proteger study".  

2009.  Γ’ Βραβείο. 30o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο για την ερευνητική εργασία: "Σχέση της υπολειπόμενης δραστικότητας των αιμοπεταλίων, μετά από φόρτιση με κολπιδογρέλη, με το ενδοστεφανιαίο αθηρωματικό φορτίο και την μυοκαρδιακή νέκρωση μετά από διαδερμική στεφανιαία επέμβαση σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου".   

2008.  Α’ Βραβείο. 11o Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδας για την ερευνητική εργασία: "Μια νέα μέθοδος για την εκτίμηση της ευαλωτότητας των αθηρωματικών πλακών μέσω ενδοστεφιανιαίου υπερηχογραφήματος με έγχυση σκιαγραφικού αντίθεσης και ψηφιακής ανάλυσης εικόνας"

2008.  Έπαινος. 29o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο για την ερευνητική εργασία: "Συσχέτιση των απεικονιστικών ευρημάτων της Εικονικής Ιστολογίας (VH-IVUS) με την C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP), σε ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική".

2007.  Γ’ Βραβείο. 28ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο για την ερευνητική εργασία: "Μελέτη της νεοαγγείωσης σε αθηρωματικές πλάκες των καρωτίδων μέσω αρμονικής υπερηχογραφίας και έγχυσης μικροφυσαλίδων αντίθεσης".  

2006.  A’ Βραβείο. Artery 6. International Conference on arterial structure and function Καλύτερης ερευνητικής ανακοινώσεως με τίτλο: “Functional and structural vascular bed properties in young women with polycystic ovary syndrome and normal lipidemic, glycemic and blood pressure profile.”

2006.  Βραβείο. Σεμινάρια Ομάδας Εργασίας Αορτής και Περιφερικών Αγγείων Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για την ερευνητική εργασία: "Ένα Νέο Μη-Κυλινδρικό “Καμπυλοειδές” Stent και η Ευεργετική του Επίδραση στις Διατμητικές Τάσεις και στα Τοπικά Χαρακτηριστικά της Ροής: Μαθηματική και Πειραματική Μελέτη".

2006.  A’ Βραβείο. 3rd International Greek Biotechnology Forum για την εργασία: "A novel method for in-vivo imaging of vasa vasorum in coronary atherosclerotic plaques using intravascular ultrasound, injection of microbubbles and a differential imaging algorithm".

2006.  Βραβείο. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιολογίας για την ερευνητική εργασία με τίτλο: “Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία σε νεαρές γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών”.

2006.  Β’ Βραβείο. 5ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Καρδιολογίας για την ερευνητική εργασία: "Μια νέα μέθοδος για την εκτίμηση της ευαλωτότητας των αθηρωματικών πλακών μέσω ενδοστεφανιαίου υπερηχογραφήματος με έγχυση σκιαγραφικού αντίθεσης και ψηφιακής ανάλυσης εικόνας".

2006.  Α’ Βραβείο. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης για την ερευνητική εργασία: "Μια νέα μέθοδος ποσοτικοποίησης της πυκνότητας των vasa vasorum του αρτηριακού τοιχώματος, με χρήση ενδοστεφανιαίου υπερηχογραφήματος, μικροφυσαλίδων αντίθεσης και ειδικού λογισμικού ψηφιακής ανάλυσης εικόνας"

2005.  26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιολογίας Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για τις ερευνητικές εργασίες με τίτλο: Α’ Βραβείο. “Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία σε νεαρές γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών”. Γ’ Βραβείο. “Θεωρητική μελέτη της επίδρασης ενός νέου τύπου μη-κυλινδρικού stent στα τοπικά χαρακτηριστικά της ροής υπό την παρουσία πολλαπλών στενώσεων”.