Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Α' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών


 

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Όνομα Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία
Χαράλαμπος Κάβουρας 213-2088286 213-2088676
Μαρία Καριώρη 213-2088286 213-2088676
Σταμάτης Κυρλαγκίτσης 213-2088286 213-2088676
Μαρία Λάβδα 213 2088286
Ευαγγελία Μπέη 213-2088286