Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Α' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών


 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Όνομα Θέση Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία
Δημήτριος Βραχάτης Επιστημονικός Συνεργάτης 213-2088286 213-2088676
Δημήτριος Σούλης Επιστημονικός Συνεργάτης 213-2088286 213-2088676
Δημήτριος Σχίζας Επιστημονικός Συνεργάτης 213-2088286
Ηλίας Σανιδάς Επιστημονικός Συνεργάτης 213-2088286